top of page
רשתית חסימת וריד מרכזי
חסימות וריד / עורק ברשתית

חסימת וריד:

ישנה הפרעה בניכוז הדם מהעין עקב חסימת וריד מרכזי או ענף עליון או תחתון ברשתית. כתוצאה מכך נוצרת הרחבה בוריד הגדוש, פיתול כלי הדם ופריצת דימום על פני הרשתית עם דלף ויצירת בצקת ברשתית. עקב כך חלה ירידה בראיה.

אבחנה בעזרת צילומי OCT ו FA

טיפול זריקות תוך עניות

חסימת עורק :

מצב חירום ברפאות העיניים. ישנה ירידה פתאומית בראיה ללא כאבים. תיתכן תופעה של אובדן ראייה זמני או חלקי (Amaurosis Fugax), שתקדים בימים או בשבועות את אירוע. שכיחות חסימת עורק הרשתית המרכזי (CRAO) היא 1-15:10,000 לשנה. 2%-1% מהמקרים מופיעים באופן דו-צדדי. המחלה מופיעה לרוב בעשור השישי לחיים עם שכיחות גבוהה יותר אצל גברים. בקרקעית העין רואים הלבנה עמומה של הקוטב האחורי עם אודם בפובאה הקרוי Cherry Red Spot. רק ב-20% מהמקרים ניתן להבחין בפלאק החוסם את העורק המרכזי ביציאתו מראש עצב הראייה.

חסימת סעיף עורקי ברשתית היא תופעה שכיחה אצל גברים ונשים באותה מידה, לרוב בעשור השביעי לחיים. חסימת העורק גורמת לפגם בשדה הראייה. גם כאן לא תמיד ניתן להבחין בהלבנה עמומה של הרשתית באופן מיידי (כמו ב-CRAO). עם הזמן כלי דם החסום נפתח, וזרימת הדם בו מתחדשת והבצקת נספגת: אך החסר בשדה ראייה נשאר קבוע. 

דר איריס מורוז
קרע ברשתית
RETINAL TEAR
הפרדות רשתית
RETINAL DETACHMENT 

קרע ברשתית יכול להופיע:

1. על רקע ניתוק זגוגית PVD

2. לאחר טראומה כהה לעין לדוגמא פגיעת כדור.

3. בעיניים עם קוצר ראיה (מיופיה) באיזורים דקקים יחסית של הרשתית (לטיס LATTICEׂ )

סימפטומים: 

קרע ללא הפרדות רשתית סביבו- ללא כל הפרעה בראיה .

קרע עם הפרדות רשתית סביבו - הפרעה בשדה הראיה המתבטאת בצורת וילון או צל.

טיפול:

כשמאובחן קרע בלבד ללא הפרדות רשתית יש לבצע מיד טיפול לייזר סביב הקרע על מנת לאגן את הרשתית במקום.

כשמאובחן קרע עם הפרדות רשתית סביבו ניתן לבצע אחד משלושת הפעולות תלוי בחומר:

1. הזרקת גז לעין משולב עם קריו הקפאה של הקרע או לייזר

2. ניתוח חיגור - ניתוח חיצוני בעין.

3. ניתוח ויטרקטומיה - ניתוח פנימי בחלל הזגוגית שלרוב מזריקים בסופו אויר, גז או סיליקון לחלל הזגוגית.

 

מחלת רשתית סכרתית
רטינופטיה סכרתית

סכרת פוגעת בכלי הדם ברשתית:

  1. יצירת מיקרואניוריזמות (התרחבויות) בכלי הדם אשר דולפים נוזל וחלבונים ומדממים ברשתית. כתוצאה מכך נוצרת בצקת רשתית אשר יכולה להיות מרכזית ולהוריד את הראיה MACULAR EDEMA.  הטיפול זריקות תוך עיניות או לייזר.

  2. חסימות בכלי דם ברשתית לרוב בהיקף לקבלת איזורים שלא מקבלים אספקת דם CAPILLARY NON PERFUSION CNP. הטיפול לייזר.

  3. צמיחת כלי דם חדשים אשר לרוב שברים ומדממים בקלות לחלל הזגוגית. כלי דם חדשים בראש עצב הראיה או בהיקף. NEOVASCULARIZATION  הטיפול לייזר.

אבחנה: 

יש צורך במעקב צמוד ע"י רופא עיניים ובדיקת קרקעית העין פונדוס. כשמתגלים ממצאים חשודים יש לבצע צילומי OCT או FA בהתאם.

יש צורך באיזון הסכרת באופן קפדני ובמיוחד A1C

 

תמונות של מחלות רשתית שונות.

רשתית עכיריות בזגוגית
עכיריות בזגוגית
VITREAL FLOATERS
ניתוק זגוגית
POSTERIOR VITREAL DETACHMENT-PVD

הזגוגית VITREOUS היינו ג'ל הממלא את חלל העין האחורית ומחובר לרשתית כך שאנו לא רואים אותו. מהעשור השישי לחיים, ובאנים עם קוצר ראיה אף מוקדם יותר, חלה התנזלות והתכווצות של הזגוגית לחלל POSTERIOR VITREAL DETACHMENT PVD וכתוצאה מכך ניתוקה מפני הרשתית באיזורים מסויימים. כעת ניתן לראות את החזר הזגוגית כשצפה בחלל העין. הג'ל הופך לסמיך יותר ומעובה יותר.

סימפטומים של ניתוק:

1. הבזקי אור: המשיכה של הזגוגית על פני הרשתית לפני הניתוק  גורמת לשינויים כימיים בריקמה המתורגמים להבזקי אור.

2. נקודות שחורות, שערות, קוים, עכבישים, זבובים, רשת או עננות מול שדה הראיה  הם רק חלק מהתופעות שאנשים פתאום רואים כתוצאה מניתוק הזגוגית. VITREAL FLOATERS

ברוב המקרים חל ניתוק של הזגוגית מהרשתית ללא כל מפגע. ב 8-22% יכול להופיע קרע ברשתית במקום הניתוק עקב משיכה חזקה. לקרע לעיתים מתלווה דימום ברשתית או דימום בזגוגית.

חשיבות הבדיקה:

יש להבדק מיד עם הופעת הסימפטומים אצל רופא עיניים כולל בדיקה עם טיפות הרחבה על מנת שנוכל לשלול או לאתר קרע ברשתית הדורש מיד טיפול.

יש להמנע מפעילות גופנית מאומצת 10 ימים מתחילת הסימפטומים.

יש לחזור לביקורת לאחר 10-14 יום ולאחר 6 שבועות או מורקדם יותר אם חל שינוי בראיה או בסימפטומים.

bottom of page